skip to Main Content

De Stichting TSC Fonds is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI kan voor donateurs een interessant belastingvoordeel opleveren.

U mag giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U kunt een gift op twee manieren doen: als eenmalige gift of als periodieke gift.

Voor de periodieke gift geldt een bijzondere regeling. U bent dan niet afhankelijk van de gebruikelijke drempel. Maar u moet dan wel tevoren vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan ons.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de ANBI te betalen en wel voor minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI.

Back To Top