skip to Main Content

Steun het noodzakelijke onderzoek naar TSC en doneer!

Elk jaar worden onderzoeksvoorstellen aan het TSC Fonds beoordeeld door een internationaal wetenschappelijk adviescomité en dragen wij bij aan de beste wetenschappelijke onderzoeken.

Uw eenmalige of periodieke donatie gaat daarmee rechtstreeks naar het beste TSC onderzoek!

U mag giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U kunt een gift op twee manieren doen: als eenmalige gift of als periodieke gift.

Voor de periodieke gift geldt een bijzondere regeling. U bent dan niet afhankelijk van de gebruikelijke drempel. Maar u moet dan wel tevoren vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan ons.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de ANBI te betalen en wel voor minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI.

Geen brood. Geen biertje. Geen busritje.

Dan kun je er elke maand vast wel één missen?

1€ per maand kan veel betekenen voor de STSN en het TSC Fonds! Samen sterk!

Stort jij elke maand 1€ en doen véél mensen dat, dan kunnen wij als STSN extra activiteiten opzetten en als TSC Fonds extra onderzoek ondersteunen. En dan kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: TSC bekender maken, informeren en ondersteunen, mensen verbinden die met TSC te maken hebben, samenwerken met experts om de zorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek naar TSC stimuleren en steunen.

Wij zoeken 2000 mensen die élke maand 1€ storten.

Steun onze actie: stort met een automatische afschrijving maandelijks 1€ naar rekeningnummer t.n.v. STSN: NL29RABO0118941127 en vraag familie, buren en vrienden om dat ook te doen!

Alvast bedankt namens STSN en Stichting TSC Fonds

logo klaar stsn
logo-klaar-stc

Bank
Stichting TSC Fonds
IBAN code: NL05ABNA0463889584
SWIFT of BIC code: ABNANL2A

Overig
KvK 14064389
RSIN / fiscaalnummer ANBI 812857616

Back To Top