skip to Main Content

Steun het noodzakelijke onderzoek naar TSC en doneer!

Elk jaar worden onderzoeksvoorstellen aan het TSC Fonds beoordeeld door een internationaal wetenschappelijk adviescomité en dragen wij bij aan de beste wetenschappelijke onderzoeken.

Uw eenmalige of periodieke donatie gaat daarmee rechtstreeks naar het beste TSC onderzoek!

U mag giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U kunt een gift op twee manieren doen: als eenmalige gift of als periodieke gift.

Voor de periodieke gift geldt een bijzondere regeling. U bent dan niet afhankelijk van de gebruikelijke drempel. Maar u moet dan wel tevoren vastleggen dat u jaarlijks een gift doet aan ons.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de ANBI te betalen en wel voor minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI.

Bank
Stichting TSC Fonds
Bankrekening: NL05ABNA0463889584

Overig
KvK 14064389
RSIN / fiscaalnummer ANBI 812857616

Back To Top