skip to Main Content

Onderzoek steunen

De stichting heeft als doel onderzoek in TSC te steunen.

Genezing van TSC is helaas nog niet mogelijk, al komen we steeds meer te weten over de ziekte. Pas nadat precies achterhaald is op welke wijze de lichaamscellen verkeerd worden aangestuurd, kan in deze ‘ontsporing’ worden ingegrepen. Gezien de complexe aard van TSC kan het nog lang duren voordat alle uitingen van TSC met gerichte therapieën te beheersen zijn. Onderzoek is hier van cruciaal belang.

De mensen achter de schermen

De bestuursleden en leden van het WAC ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gedragscode

Bestuur

Mr. Jozef Russell, voorzitter
Mw. mr. Marice Relyveld, secretaris
Reyer Hulstein, penningmeester
Mw. dr. Iris Overwater, lid
Mw. mr. Susan Bienfait, lid
Mw. Inge Tol, lid

Wetenschappelijk Advies Comité
Mw. Dr. D.J.J. Halley, clinical molecular geneticist, voorzitter
Prof. D. Lindhout, MD PhD, clinical geneticist
Prof. J.C. Kingswood MD PhD, nephrologist, Brighton & Sussex
Prof. D.J. Kwiatkowski, MD PhD, medical oncologist, Boston
Prof. P.J. de Vries, MD PhD, psychiatrist, Cape Town

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

2018

Jaarverslag 2017

2017
Back To Top