skip to Main Content

Onderzoek steunen

De stichting heeft als doel onderzoek in TSC te steunen.

Genezing van TSC is helaas nog niet mogelijk, al komen we steeds meer te weten over de ziekte. Pas nadat precies achterhaald is op welke wijze de lichaamscellen verkeerd worden aangestuurd, kan in deze ‘ontsporing’ worden ingegrepen. Gezien de complexe aard van TSC kan het nog lang duren voordat alle uitingen van TSC met gerichte therapieën te beheersen zijn. Onderzoek is hier van cruciaal belang.

De mensen achter de schermen

De bestuursleden en leden van het WAC ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur
Drs. Hans Ploegmakers, voorzitter
Reyer Hulstein, penningmeester
Mw. dr. Agnies von Balluseck – van Eeghen, lid
Mr. Jozef Russell, lid
Mw. mr. Susan Bienfait, lid
Mw. Inge Tol, lid

Wetenschappelijk Advies Comité
Mw. Dr. D.J.J. Halley, clinical molecular geneticist
Prof. D. Lindhout, MD PhD, clinical geneticist
Prof. S. Jozwiak, MD PhD, pediatrician, Warsaw
Prof. D.J. Kwiatkowski, MD PhD, medical oncologist, Boston
Prof. P.J. de Vries, MD PhD, psychiatrist, Cape Town

Back To Top