skip to Main Content

Doel

Het doel van Stichting TSC Fonds (voorheen Stichting Michelle) is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar TSC, primair in Nederland en België.

De stichting doet dit door financiële ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek, het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en het geven van voorlichting.

Missie

Onze missie is een structurele basis te leggen voor goed onderzoek naar TSC.

De drie primaire taken van de stichting zijn:

  • subsidietaak: het verlenen van jaarlijkse subsidies;
  • platformtaak het bevorderen van samenwerking en enthousiasme onder onderzoekers, primair in Nederland en België;
  • podiumtaak het bieden van een podium aan onderzoekers om gezamenlijk proactief een grootschalig project op te zetten. Teneinde dit te realiseren kan ook worden gedacht aan actieve samenwerkingsverbanden met andere fondsen of organisaties, of aan het initiëren en ondersteunen van een breed gedragen activiteit om de doelstelling te realiseren. Het kan meerjarige projecten betreffen.

Visie

Een wereld zonder TSC.

De mensen achter de schermen

De bestuursleden en leden van het WAC ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gedragscode

Bestuur

Mr. Jozef Russell, voorzitter
Mw. mr. Marice Relyveld, secretaris
Reyer Hulstein, penningmeester
Mw. mr. Susan Bienfait, lid
Mw. Inge Tol, lid
Mw. Drs. Hanna Hulshof, medisch adviseur

Wetenschappelijk Advies Comité
Mw. Dr. D.J.J. Halley, clinical molecular geneticist, voorzitter
Prof. D. Lindhout, MD PhD, clinical geneticist
Prof. J.C. Kingswood MD PhD, nephrologist, Brighton & Sussex
Prof. D.J. Kwiatkowski, MD PhD, medical oncologist, Boston
Prof. P.J. de Vries, MD PhD, psychiatrist, Cape Town

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Back To Top