skip to Main Content

Stichting Michelle heeft in 2017 6 proposals mogen ontvangen. Het bestuur heeft besloten twee te financieren, elk voor € 30.000.

Het project van Prof. Anna Jansen is gericht op het verder in kaart brengen van slaapproblemen en gerelateerde impact bij kinderen en volwassenen met TSC. Er is nog weinig wetenschappelijke kennis over de slaapproblemen bij TSC, alhoewel deze een groot klinisch probleem vormen. De slaapstructuur en kwaliteit zal bestudeerd worden aan de hand van slaapstudies (polysomnografie, antigrafie en EEG). Impact van slaapproblemen op het algemeen welbevinden zal onderzocht worden aan de hand van gesprekken met mensen met TSC en hun familieleden, en tevens met behulp van vragenlijsten en agenda’s. De resultaten van dit onderzoek zullen de kennis en behandeling rond slaapproblemen bij TSC verbeteren. Een uitgebreid onderzoeksteam is betrokken, inclusief slaapexperts uit Brazilië.

Het project van Prof. Djalila Mekhali is gericht op metabole aandoeningen bij TSC, om aanknopingspunten voor toekomstige therapieën te identificeren. Veranderingen in suiker, vetten en aminozuren zullen in detail bestudeerd worden bij TSC-patiënten, en vergeleken worden met gezonde controles. Er is een uitgebreid team betrokken met onderzoekers uit Leuven, Groningen, Luik, Brussel en Rotterdam.

Back To Top