Skip to content

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting TSC Fonds, hierna vermeld TSC Fonds, is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet aan alle volgende voorwaarden:

Verantwoording

Voor de verantwoording over het gevoerde beleid verwijzen wij naar de gepubliceerde jaarverslagen onder Governance/Verslag.

Back To Top