Skip to content

Beleidsplan en doelstellingen

Korte termijn

 • Ondersteunen van de jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers en wetenschappers.
 • Stimuleren en financieel bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Blijven werken aan optimale samenwerking met de STSN.

Lange termijn:

 • Volgen van de onderzoek ontwikkelingen door goede contacten met onderzoekers, wetenschappers en relevante centra.
 • Regelmatig bijeenbrengen van onderzoekers en wetenschappers.
 • Stimuleren van internationale samenwerking.

Terugblik

 • Er is een structurele basis gelegd voor goed onderzoek naar TSC.
 • Het opzetten van een vermogensfonds met een vermogen van circa € 2 miljoen.
 • Het bijeenbrengen van een team van onderzoekers, wetenschappers, patiënten, families en andere betrokkenen.

Risico’s en dilemma’s

 • Samenwerking tussen wetenschappers.
 • Medische centra zijn soms niet gebaat bij het delen van informatie of het samenwerken met andere centra. TSC-onderzoek biedt vaak wel die kans.
 • Het bestuur stimuleert en onderhoudt goede relaties met de relevante centra, onderzoekers en wetenschappers.

Feeling met onderzoekswereld

De relaties met de patiëntenorganisatie STSN, het Expertnetwerk van de STSN en het Wetenschappelijk Advies Comité (WAC) zijn cruciaal voor toegang tot goed onderzoek.

Beleggingsbeleid

Voor een gedisciplineerd beleid voor het aansturen van het vermogen is een beleggingsstatuut opgesteld. Dit is mede gebaseerd op lange termijn aannames voor risico en rendement van ORTEC Finance. De beleggingsportefeuille voldoet aan ESG-criteria en wordt periodiek beoordeeld door Sustainalytics.

Download hier het beleidsplan.

Back To Top