skip to Main Content

Call for proposals 2020

Stichting TSC Fonds honoreert één onderzoeksproject voor € 30.000, alsmede is een bedrag gereserveerd van € 30.000 voor de doorontwikkeling van een TSC-database.
Voor meer informatie zie document Call for Proposals 2020.

Call for Proposal 2020

De inschrijving voor een Call for Proposal is voor het subsidiejaar 2020 gesloten en wordt, na de beoordeling van het WAC, toegekend.

Jaarlijkse subsidies voor onderzoek € 60.000 per jaar

De stichting streeft ernaar om jaarlijks minimaal € 60.000 euro aan subsidies te verlenen voor onderzoek naar de ziekte TSC. Dit gebeurt door een zogenaamde Call for Proposal, die jaarlijks wordt uitgeschreven rond het begin van het jaar en de inschrijving eindigt eind maart.

Onderzoeksprojecten 2019

Stichting TSC Fonds honoreerde in 2019 weer twee onderzoeksprojecten die door onderzoekers werden ingediend, elk voor € 30.000.

Ook dit jaar werden zeven projecten ingediend voor steun door het TSC Fonds. Alle aanvragers zijn verbonden aan Nederlandse instituten en laboratoria. De projecten werden door de Wetenschappelijk Advies Raad beoordeeld op hun belang voor TSC, hun wetenschappelijke verdienste en haalbaarheid. Voor het eerst zijn er afdelingen die meer dan één onderzoeksvoorstel instuurden.

Er was een behoorlijke diversiteit aan onderwerpen. Het project met de hoogste score was voor het project van Van Woeden, “Development of an in vitro high-throughput drug screening for TSC”.

De aanbeveling van het WAC is door het bestuur van Stichting TSC Fonds overgenomen en gehonoreerd met een subsidieverlening. Hoewel er de laatste jaren vooruitgang is geboekt -in medicatie en door epilepsiechirurgie- zijn er nog steeds te veel TSC patiënten met epilepsie bij wie de epilepsie niet onder controle is. In dit laboratoriumproject willen de onderzoekers de electrische eigenschappen van zenuwcellen van TSC muizen meten (en vergelijken met normale zenuwcellen) om het effect te bestuderen van vele potentiële anti-epileptica voor TSC patiënten.

Bij de WAC is enthousiasme voor het belang van dit onderzoek, het testsysteem is nieuw maar er zijn al veelbelovende data. Men gelooft in een goede kans op welslagen van dit onderzoek. Het kan op termijn nieuwe medicatie tegen epilepsie opleveren. In de toekomst zou het testsysteem ook gebruikt kunnen worden om andere hypotheses m.b.t. het ontstaan van epilepsie te testen.

De tweede subsidie werd toegekend aan Van Scheppingen: “Dissecting the role of the complement pathway in epilepsy in TSC patients: link to mTOR dysregulation”.

Ontstekingsprocessen en een ontregelde immuunrespons blijken een rol te spelen bij afwijkingen in het brein van TSC patiënten. Dit laboratoriumproject beoogt het bestuderen van de rol van het complementsysteem hierin. (Het complementsysteem bestaat uit een reeks eiwitten in het bloed, die helpen bij de afweer tegen micro-organismen door antistoffen en immuuncellen.) Daartoe wordt onderzoek gepland in chirurgisch hersenmateriaal van patiënten en van een celkweekmodel.

De toekenning van deze subsidie is mede gebaseerd op de uitstekende onderzoeksgroep alsmede om het feit dat het om multidisciplinair onderzoek en samengewerkt wordt met internationale groepen.

Download hier een overzicht van alle verstrekte subsidies door Stichting TSC Fonds sinds de oprichting in 1999.

Verstrekte subsidies

Back To Top